Undervisningsforløb og priser

Jeg tilbyder:


-  Lektiehjælp, systematisk undervisning til både barn og forældre.


 - Forløb på skoler for særligt udsatte elever - f.eks. tosprogede eller ordblinde.


 - Forløb for flygtninge eller indvandrere, der har dansk  som andet sprog.


 - Forløb for børn, unge eller voksne, der har læseproblemer eller er udfordret i        stavning, læseforståelsen. Ring eller skriv for

yderligere information,

samt gratis og uforpligtende

læsesamtale Individuelle forløb - Alkalær


Til hvert forløb er der en arbejdsmappe,

læsebøger, en staveplade

og diverse spil. 

Som minimum købes mappen og de tilhørende læsebøger.


Samme forælder, gerne begge, deltager med

eleven i undervisningen hver gang.

Det kan også være andre familiemedlemmer.Gratis og uforpligtende samtale og test.


Jeg tester hvilket forløb, eleven skal starte på, og man

forpligter sig kun til ét forløb ad gangen.
Forløb

1Forløb

2


Forløb

3


Forløb

4


Forløb

5


Forløb

6

Forløb 1 - SØDE ORD


10 lektioner á 45 min          kr. 5895

Materialer                             kr. 1850-3350


Ekstra lektioner kan tilkøbes


INDHOLD:

Bryd læsekoden med "SØDE ORD".

Her lærer eleven det enkelte bogstavs navn, form og lyd.

Herefter læres der at læse lydrette ord (søde ord) med to bogstaver, tre bogstaver, fire bogstaver og op til 12 bogstaver.

Vi arbejder også med vokalernes hårde, korte og lange lyde, konsonantklynger og stavelsesdeling.

Vi læser, skriver, staver, synger og danser, så undervisningsformen er afvekslende og baseres på motivation og begejstring.

Vigtige ord i læringsrummet er træning, motiviation, ærlighed og leg.

Forudsætninger:

Elev og forældre er villige til en ny måde at lære på samt daglig træning.

Inden opstart er der mulighed for en gratis og uforpligtende samtale.

Forløbet leder frem til næste læsetrappetrin: ”Drilleord”.
Til dette forløb regnes cirka 10 undervisningslektioner.

Forløb 2 - DRILLEORD


10 lektioner á 45 min          kr. 5895

Materialer                             kr. 1850-2300


Ekstra lektioner kan tilkøbes


INDHOLD:

Her introduceres en helt ny tankegang inden for læseundervisning.

Ved et fonetisk, velunderbygget læsemateriale præsenteres de ikke-alfabetiske lyde, og eleven begynder at arbejde med drilleordene (ord, som ikke er lydrette). Denne tilgang gør det muligt, at ALLE elever nu kan bryde læsekoden ved at forstå læsningens fonetiske byggeklodser trin for trin.

”Drilleord - og det hemmelige alfabet” er en naturlig efterfølger til første forløb. Eleven bør med andre ord ikke begynde på denne arbejdsmappe, førend eleven mestrer at læse og stave lydrette ord!

Den viden, som eleven erhverver sig om de ikke-alfabetiske sproglyde, bruges bl.a. til at lære de 120 hyppigste ord i det danske sprog - ikke som ordbilleder, gætteri eller udenadslære, men ved hjælp af grundlæggende fonologiske byggeklodser. Resultatet er, at alle elever, der er motiveret, har et sprog og et fungerende sanseapparat, vil være i stand til at lære at læse.

Drilleordene i det danske sprog er hovedårsagen til, at det danske sprog er svært at lære at læse og stave. Ca. 97 % af ordene i det danske sprog driller.

Forudsætninger:

Elev og forældre mestrer bogstavernes lyde, hård, kort og lang vokal, konsonantklynger. Eleven kan læse og stave lydrette ord op til 12 bogstaver.

Eleven er fortsat motiveret og træner dagligt.


Forløbet leder frem til næste læsetrappetrin: ”Drilleord 2”.
Til dette forløb regnes cirka 10 undervisningslektioner.

Forløb 3 - DRILLEORD 2


11 lektioner á 45 min          kr. 6485 

Materialer                             kr. 1850-2300


Ekstra lektioner kan tilkøbes


INDHOLD:

"Drilleord 2" er en naturlig fortsættelse af første forløb.

Formålet med Drilleord 2 er, at eleven lærer at mestre konsonantskifte, orddeling, stumme bogstaver og begyndende læseforståelse.

Definitionen på læsning er "afkodning med forståelse". Det vil i praksis sige, at eleven begynder med at bryde læsekoden, men at det også er nødvendigt for eleven at forstå de enkelte ords betydning og sammenhænge, hvis læsning overhovedet skal give mening.

I dette forløb gør vi derfor meget ud af at gøre eleven opmærksom på ordenes betydning, og hvordan eleven lærer nye ord, som han/hun aktivt kan bruge.

Samtidig med arbejdsmappen skal eleven nu læse egne selvvalgte, nemme og illustrerede bøger og hæfter, der interesserer eleven. Dette danner grundlag for genfortælling samt højtlæsning af uforberedte tekster.

Forudsætninger:

Elev og forældre kan de 120 mest brugte ord samt alle lydene i "Det hemmelige alfabet"
Eleven har succesfuldt gennemført første og andet forløb eller har et tilsvarende niveau.

Forløbet leder frem til næste læsetrappetrin: ”Drilleord 3”.
Til dette forløb regnes cirka 10 undervisningslektioner.

Forløb 4 - DRILLEORD 3


12 lektioner á 45 min          kr. 7074

Materialer                             kr. 1250


Ekstra lektioner kan tilkøbes


Læsetrappens sidste trin:

I undervisningen af de sidste trin på læsetrappen bliver sprogets historie et vigtigt pædagogisk værktøj, da talesproget med tiden har bevæget sig længere og længere væk fra skriftsproget.

I fjerde forløb lærer eleven om de tre vokalrækker, får en videreudvikling af læseforståelsen og endelig læserutinen.

Vokalrækkerne kan først og fremmest bruges til at forstå, hvorfor et ord staves med en bestemt vokal, men ofte siges med en helt anden.

Tager vi f.eks. ordet SLIK, så har dette ord lavet et vokalhop fra i til e.

Ligesom ordene: vil, til, ind, fisk og ikke.


Forudsætninger:

Eleven kan ord med konsonantskift, stumme bogstaver, kender til ordets betydning og kan dele ord. Eleven læser godt på dette niveau.


Efter denne mappe står eleven nu øverst på Læsetrappen og kan kalde sig "LÆSEMESTER"


Til dette forløb regnes cirka 10 undervisningslektioner.

Forløb 5 - STAVEKURSUS 1


12 lektioner á 45 min          kr. 7074 

Materialer                             kr.   950-2000


Ekstra lektioner kan tilkøbes


Når eleven er færdig med de fire første moduler, skal der fortsat læses hver dag, så læsning bliver en rutine. Efter ca. 1000 siders læsning er eleven klar til "Det superseje stavekursus 1”.

Stavning halter ofte langt bagefter læsning og opfattes indimellem som kedelig af eleven. Det skyldes ikke mindst de mange tilsyneladende ulogiske og besværlige staveregler.


Dette stavekursus introducerer en helt ny tankegang mht. til retskrivning. Det er således ikke baseret på udenadslære, men på forståelse af stavningens grundlæggende principper. Kurset er beregnet for større børn og voksne, der er decideret motiveret til at lære at stave.


Staveordene er ikke tilfældigt udvalgt, men er systematisk inddelt i grupper, der følger Alkalær-læsetrappen. De pædagogiske hovedprincipper består i at lære én ny ting ad gangen og gradvist forøge sværhedsgraden.Forløb 6 - STAVEKURSUS 2


12 lektioner á 45 min          kr. 7074

Materialer                             kr.   950-2000


Ekstra lektioner kan tilkøbes


Dette stavekursus introducerer et helt nyt tankesæt mht. retskrivning. Det er således ikke baseret på gætterier eller udenadslære, men på forståelse af stavningens grundlæggende principper. Således undgår man fx, at eleven den ene dag kan stave alle sine staveord korrekt i skolen for den næste dag at have glemt det hele igen.


Kurset er beregnet for børn såvel som unge (og evt. voksne), som har en del læserutine. Desuden er det vigtigt for et succesfuldt kursus, at eleven er decideret motiveret til at blive bedre til at stave.

Efter at eleven har færdiggjort "Det Superseje Stavekursus 1", er turen nu kommet til del 2.